Palermo posiada swoją patronkę, świętą Rozalię (jej święto obchodzone jest 4 września). Rozalia pochodziła ze znakomitego rodu, była krewną Rogera Drugiego, króla Sycylii. Później została pustelnicą i osiadła na górze Pellegrino pod Palermo. Święta Rozalia ukazała się we śnie pewnej mieszkance Palermo i kazała wybudować kaplicę na wzgórzu Pellegrino. Gdy zaczęto kopać fundamenty, znaleziono szkielet kobiecy, który uznano za szczątki świętej Rozalii. Wybudowano tam sanktuarium. Niedaleko od niego znajduje się statua świętej.